Doelstelling

Stichting Jayden streeft naar verhoging van de genezingskans van neuroblastoom kinderkanker. Wij willen dat de kwaliteit van de behandelingen verbetert, de vervelende  bijwerkingen verminderen en de kwaliteit van de pijnbestrijding beter wordt. Verder alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staat, of daartoe bevordelijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Jayden tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen en donateurs, organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten voor het financieren van vernieuwend onderzoek op het gebied van neuroblastoom kinderkanker.

 

Waarom heeft stichting Jayden deze doelstelling:

De genezingskansen van neuroblastoom kinderkanker zijn schrikbarend laag! Kinderen met neuroblastoom in de meest agressieve vorm hebben slechts 30% kans op genezing.

De genezingskansen moeten dus omhoog! Hiervoor is heel veel onderzoek nodig en onderzoek kost heel veel geld. Onderzoek kan alleen plaatsvinden als er voldoende financiële middelen zijn. Deze middelen komen altijd van donaties.

 
Stichting Jayden en Villa Joep

Stichting Jayden zal in samenwerking met Villa Joep onderzoek stimuleren en financieren.
Stichting Jayden 'adopteert' onderzoeken van Villa Joep.  Het eerste doel van Stichting Jayden is het financieren van een studie die onderzoekt hoe het menselijk immuunsysteem cellen van neuroblastoom kinderkanker kan herkennen en afbreken.

 

Nightrun 2019

Onderzoeksnieuws Villa Joep

facebook Twitter